Sluit menu

Wat is verzuim? 

Er is sprake van ziekteverzuim wanneer een werknemer om (objectieve) medische redenen het eigen werk niet (volledig) kan uitvoeren. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door de arbodienst.  

Samenwerken met de arbodienst Obra

Samenwerken met de arbodienst Obra

Verzuim Services werkt met samen met Obra, dit is een onafhankelijke arbodienst. Obra brengt de factoren die van invloed zijn op het verzuim in kaart en kijkt hoe de werkgever en werknemer, eventueel met hulp, die factoren kunnen beïnvloeden. Er wordt altijd gekeken naar iemands mogelijkheden en alternatieven voor passend werk.

Lees meer

Wie zijn er betrokken bij ziekteverzuim? 

Bij ziekte heeft de werknemer te maken met de huisarts en/of een medisch specialist. Om de werknemer zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens het re-integratietraject zijn er een aantal andere partijen betrokken. Ieder met een eigen rol en verantwoordelijkheid.  

Interventies

Interventies

Soms heeft een werknemer ondersteuning nodig om het herstel te bevorderen. Verzuim Services gelooft in de kracht van het inzetten van interventies die daaraan een bijdrage leveren. Om deze reden kan dan ook een externe partij ingezet worden om hierin te ondersteunen.

Lees meer
Wat als iemand niet herstelt?

Wat als iemand niet herstelt?

Na 104 weken verzuim stopt de loondoorbetalingsplicht van de werkgever. Wat gebeurt er als de werknemer na die 2 jaar nog niet (volledig) aan het werk kan?

Lees meer

Meest gestelde vragen over verzuim

 • Wat betekent re-integratie?

  Re-integratie omvat alle activiteiten die bevorderen dat iemand terug aan het werk kan, nadat hij of zij is uitgevallen. Bent u langere tijd ziek en kunt u (tijdelijk) uw eigen werk niet doen? Dan bekijkt u samen met uw werkgever en de bedrijfsarts wat uw mogelijkheden zijn. Misschien kunnen uw huidige werkzaamheden worden aangepast of kunt u ander werk doen. Bij uw eigen werkgever of bij een ander bedrijf.

  Lees meer informatie
 • Hoeveel loon wordt er betaald tijdens de ziekteperiode?

  De eerste 2 jaar is de werkgever verplicht om minimaal 70% van het brutoloon door te betalen. In sommige cao’s of bedrijfseigen regelingen wordt er meer dan 70% uitbetaald. Dit geldt meestal voor een beperkte periode. Vaak geldt de volgende regel: 100% doorbetaling in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar.

  Meer informatie
 • Wat zijn interventies?

  Om de re-integratie en/of het herstel te bevorderen worden vaak gespecialiseerde partijen ingeschakeld. Denk aan een gespecialiseerde therapeut, een levensttijlcoach, een mediator. Dit noemen we een interventie.

  Meer informatie
 • Wat gebeurt er met het inkomen na 2 jaar?

  De loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever stopt na 104 weken.

  Indien UWV, na twee jaar ziekteverzuim, oordeelt dat er niet voldoende is gedaan aan re-integratie kan UWV een loonsanctiejaar opleggen. Dit betekent dat de werkgever het loon maximaal een jaar langer door moet betalen.

  Na de periode van 2 jaar, en eventueel een verlenging door de loonsanctie, krijgt de werknemer die nog niet hersteld is, wellicht recht op een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid (de zogenaamde WIA, Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

  Meer informatie
 • Wat is taakdelegatie?

  Bedrijfsartsen kunnen bepaalde taken delegeren naar anderen. Dit betekent dat zij de taak door een ander laten uitvoeren. Deze persoon wordt de ‘taalgedelegeerde’ genoemd en kan iemand zijn die geen arts is. Het delegeren van taken is aan een aantal voorwaarden gebonden en er gelden duidelijke kaders. De bedrijfsarts is altijd eindverantwoordelijk en houdt daarom toezicht op de uitvoering van de taakgedelegeerde.

  Meer informatie