Sluit menu
Uitgangspunten Verzuim Services

Onze werkwijze is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Re-integratie is een recht van elke deelnemer aan het arbeidsproces. Verzuim Services zal hier geen economische afwegingen in maken.
 • Ieder individu wordt, ongeacht de voor Verzuim Services economische consequenties, gelijk behandeld.
 • Wij zullen geen perverse beloningsstructuur hanteren die aanstuurt op winstoptimalisatie ten koste van maatschappelijke belangen.
 • Ons werk voeren we op een ethisch, sociale, respectvolle en verantwoordelijke wijze uit.
 • Wet- en regelgeving zal stipt worden nageleefd en aan de eisen van goed burgerschap en werkgeverschap zal worden voldaan.
 • Wij zullen op een sociaal verantwoorde wijze handelen binnen de kaders van de wetten en ons houden aan een constructieve samenwerking met autoriteiten en regelgevende instanties teneinde die wetten na te leven.
 • Wij zullen op billijke en integere wijze handelen jegens belanghebbenden, waaronder de personen, organisaties en rechtspersonen die betrokken zijn bij, een belang hebben in of beïnvloed worden door onze activiteiten.
 • Wij zullen data van onze klanten uitsluitend voor de in een overeenkomst afgesproken doeleinden gebruiken.
 • Persoonlijke financiële informatie, private klantgegevens en werknemersgegevens zijn beschermd tegen misbruik.
 • Wij zoeken bij de invulling van onze activiteiten en dienstverlening naar duurzame, milieuvriendelijke oplossingen en alternatieven.
 • Binnen ons compliance programma zullen wij erop toezien dat zowel de organisatie alsmede de individuele werknemers van Verzuim Services, zich aan het geformuleerde MVO beleid houden.

Veel gestelde vragen over de uitgangspunten


 • Wat betekent re-integratie?

  Re-integratie omvat alle activiteiten die bevorderen dat iemand terug aan het werk kan, nadat hij of zij is uitgevallen. Bent u langere tijd ziek en kunt u (tijdelijk) uw eigen werk niet doen? Dan bekijkt u samen met uw werkgever en de bedrijfsarts wat uw mogelijkheden zijn. Misschien kunnen uw huidige werkzaamheden worden aangepast of kunt u ander werk doen. Bij uw eigen werkgever of bij een ander bedrijf.