Sluit menu

Klachtenreglement

Het kan uiteraard voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent. Neem in dat geval direct contact op met uw contactpersoon bij Verzuim Services.

Bent u het er dan nog niet mee eens, dan heeft u de volgende mogelijkheden:

U bent het niet eens met het advies van de bedrijfsarts

Heeft u een meningsverschil met de bedrijfsarts van Obra met betrekking tot arbeidsgeschiktheid, re-integratie of passend werk dan kunt u gebruik maken van de Second Opinion procedure. Bent u het niet eens met het Second Opinion advies dan kunt u bij UWV een deskundigenoordeel aanvragen.

U heeft een klacht over Verzuim Services

Mocht u het niet eens zijn met de handelswijze en/of gedragingen van (een van) de medewerkers van Verzuim Services, dan kunt u een klacht indienen bij de directie. Dit kan per e-mail of schriftelijk:

Verzuim Services, t.a.v. de directie
Postbus 2205
1500 GE  Zaandam
klachtenmanagement@robidus.nl

Binnen enkele werkdagen bevestigt de afdeling klachtenmanagement de ontvangst van uw klacht. Tevens informeren zij u omtrent de wijze waarop en de termijn waarbinnen uw klacht zal worden behandeld.

Vervolgmogelijkheden

Mocht u na het volgen van bovenstaande klachtenprocedure ontevreden zijn over het resultaat van uw klachtbehandeling, dan zijn er nog de volgende mogelijkheden:

Klacht over het professioneel handelen van de bedrijfsarts of een BIG-geregistreerde Casemanager Taakdelegatie:

Betreft de klacht het professioneel handelen van een bedrijfsarts of een BIG-geregistreerde Casemanager Taakdelegatie, dan kan een klacht worden ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. 

Klacht over het professioneel handelen van een niet BIG-geregistreerde Casemanager:

Betreft de klacht het professioneel handelen van een niet BIG-geregistreerde Casemanager, dan kan een klacht worden ingediend bij de Klachtencommissie van de betreffende beroepsvereniging: de RNVC of RSC