Sluit menu
Arbodienst Vragen
Arbodienst

Tijdens de verzuimperiode houdt de bedrijfsarts de medische situatie van de werknemer bij en wordt beoordeeld wat de vooruitzichten zijn. Het belangrijkste: de arts kijkt naar de mogelijkheden om nu of op een later moment weer aan het werk te gaan.

Zodra de bedrijfsarts aangeeft dat de werknemer mogelijkheden heeft om aan de slag te gaan, start het re-integratietraject. De bedrijfsarts geeft de randvoorwaarden aan om te komen tot een verantwoorde re-integratie.

Meer informatie over re-integreren

Obra

Verzuim Services werkt voornamelijk samen met de onafhankelijke arbodienst Obra. De combinatie van de arbodienst Obra aan de ene kant voor de medische begeleiding en Verzuim Services aan de andere kant voor de procesregie zorgt voor een unieke samenwerking

De samenwerking tussen Obra en Verzuim Services is uniek, omdat er niet alleen oog is voor de belangen van de werkgever, maar ook voor die van de werknemer. Zo komen we samen tot de beste randvoorwaarden voor re-integratie.

Werkwijze Obra

Samen met de werknemer brengen de specialisten van Obra de verzuimsituatie in kaart. Daarbij gaan ze op zoek naar manieren om de juiste balans te (her)vinden. Ze ondersteunen, begeleiden en motiveren, zodat de werknemer gezond en met (zelf)vertrouwen aan de re-integratie kan werken.

Taakdelegatie

Steeds meer arbodiensten werken op basis van taakdelegatie. Dit betekent dat de bedrijfsarts zijn taak delegeert aan iemand anders binnen de organisatie. Ook Obra werkt op deze manier. De ziekgemelde werknemer heeft daarom vaak contact met iemand die namens de bedrijfsarts werkt. Meer informatie over taakdelegatie leest u op de website van Obra.

Geheimhouding

Medische gegevens mogen niet met derden gedeeld worden, tenzij de werknemer met een getekende machtiging aangeeft dat niet erg te vinden. De bedrijfsarts heeft dus een geheimhoudingsplicht. Wel zal werkgever op de hoogte gebracht worden van de verwachtingen van het herstel of wat ervoor nodig is om te herstellen.

Meest gestelde vragen over Arbodienst


  • Wat is het voordeel van taakdelegatie?

    Omdat de taakgedelegeerde ook met u over uw medische situatie mag praten, hoeft u niet te wachten op een afspraak met de bedrijfsarts om uw re-integratie vorm te geven. Zo kunnen we eerder de oorzaken van uw verzuim bespreken en waar mogelijk aanpakken.

  • Wie mag een medisch dossier inzien?

    Medische gegevens vallen onder het beroepsgeheim van de medewerkers van de arbodienst. De arbodienst-medewerker die onder taakdelegatie van de bedrijfsarts werkt, mag uw medische situatie wel bespreken met de bedrijfsarts, maar nooit met anderen.

  • Mag ik iemand meenemen naar de afspraken met de bedrijfsarts?

    U mag iemand meenemen naar de afspraken met de bedrijfsarts. U mag niet iemand anders sturen die namens u aanwezig is.