Sluit menu
Het UWV Vragen
Het UWV

De werknemer die in loondienst is wordt niet door UWV begeleid tijdens het ziekteverzuim. De ziekmelding, controle en re-integratiebegeleiding ligt bij de werkgever. De overheidsorganisatie UWV speelt op een aantal vlakken wel een rol tijdens het ziekteverzuim:

42e-weeksmelding

Na 42 weken dient het UWV op de hoogte gebracht te worden van de ziekmelding. Dit gebeurt door middel van de zogenaamde 42e-weeksmelding.

Onafhankelijke bemiddeling

Re-integratie is een zaak tussen de werknemer en de werkgever. Komt u er samen niet uit, dan kan UWV een onafhankelijk en deskundig oordeel over de situatie geven. Dit heet het ‘deskundigenoordeel’ en heeft als doel om de re-integratie weer op gang te brengen na een verschil in inzicht.

Beoordeling arbeidsongeschiktheid

UWV bepaalt uiteindelijk of de zieke werknemer arbeidsongeschikt is. Het Poortwachter stappenplan eindigt met de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling, de zogenaamde WIA-aanvraag.

Na 93 weken ziekteverzuim kan een WIA-uitkering (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) aangevraagd worden. Tijdens het proces van deze aanvraag bepalen een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige of en in welke mate de werknemer in staat is om te werken.

Uiterlijk 104 weken (2 jaar) na de ziekmelding krijgen de werkgever en werknemer te horen of en in welke mate de werknemer arbeidsongeschikt is. En daarmee of hij/zij een WIA-uitkering krijgt. De loondoorbetaling vanuit de werkgever stopt na 104 weken ziekteverzuim, ook als de werknemer geen WIA-uitkering ontvangt.

Poortwachter-stappenplan

Meest gestelde vragen over Het UWV


 • Wanneer wordt het UWV betrokken bij een ziekmelding?

  Na 42 weken wordt UWV op de hoogte gebracht van de ziekmelding. Dit gebeurt door middel van de zogenaamde 42e-weeksmelding. Is de werknemer na 104 weken niet hersteld dan volgt de WIA-aanvraag bij UWV.

 • Wat is het verschil tussen een second opinion en deskundigenoordeel?

  Een deskundigenoordeel kan door zowel de werkgever als de werknemer worden aangevraagd en heeft vooral als doel de re-integratie weer op gang te brengen na een verschil in inzicht. Een deskundigenoordeel wordt aangevraagd bij het UWV en kost de werkgever €400,- en de werknemer €100,-. UWV geeft een oordeel over de vraagstelling in het deskundigenoordeel. Het oordeel is niet leidend maar kan (financiële) gevolgen hebben als er geen adequate opvolging wordt gegeven aan het oordeel.

  Een second opinion kan alleen worden aangevraagd door de werknemer. Bij een second opinion beoordeeld een andere bedrijfsarts het advies van zijn collega bedrijfsarts.

 • Wat is ‘Poortwachter’?

  Met ‘Poortwachter’ wordt de Wet Verbetering Poortwachter bedoeld. Deze wet houdt in dat de werkgever en werknemer zich samen, met een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts, inspannen om de betreffende zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.