Sluit menu
Interventies

Interventie betekent letterlijk tussenkomst van een derde. Zo’n tussenkomst is vaak heel concreet en gericht op een bepaald doel. Bij ziekteverzuim zal dat doel altijd zijn om de re-integratie en/of het herstel te bevorderen.

Zo’n derde is vaak een specialist op een bepaald vakgebied en worden ook wel interventionisten genoemd. Er zijn heel veel soorten interventies. Verzuim Services is in staat de juiste interventie op het juiste moment in te zetten.

Interventie op basis van de verzuimoorzaak

Niet de medische oorzaak, maar de achterliggende reden waarom een medewerker zich ziek gemeld heeft, bepaalt welke interventie het meest passend is. Bijvoorbeeld: klachten die voortkomen uit stress kunnen het gevolg zijn van onvoldoende kennis om het werk uit te voeren, financiële zorgen of te maken hebben met iemands karakter. Een interventie werkt aan de achterliggende oorzaak niet aan de symptomen.

Interventie op basis van iemands mogelijkheden

Een specialist onderzoekt welke mogelijkheden de werknemer heeft om te re-integreren. We noemen dit een arbeidsdeskundige onderzoek. Dit onderzoek omvat de mogelijkheden binnen de eigen organisatie, maar er wordt ook onderzocht of er elders mogelijkheden zijn (het zogenaamde tweede spoor)

De kosten van interventies bij verzuim

Een interventie draagt bij aan het verbeteren van de mogelijkheden van de werknemer om deel te nemen aan het arbeidsproces. Het inzetten van zo’n interventie is dan ook in het voordeel van de werkgever en van de werknemer. Overigens zijn verschillende verzekeraars waar de werkgever bij aangesloten is (WGA ERD, ZW ERD, collectieve WIA inkomen, collectieve zorg) vaak bereid om mee te betalen aan een interventie. Bepaalde interventies, zoals een spoor 2 traject, is de werkgever verplicht om in te zetten als de situatie daarom vraagt. Deze kosten zijn voor de werkgever.

In dit magazine staan allerlei praktijkvoorbeelden van interventies.

Online magazine

Meest gestelde vragen over Interventies


  • Wat doet een arbeidsdeskundige?

    Een arbeidsdeskundige doet onder andere onderzoek naar iemands mogelijkheden en beperkingen om te werken. Uit dit onderzoek blijkt welke functies iemand nog zou kunnen uitvoeren of waar een functie aan moet voldoen om binnen de mogelijkheden te passen.

  • Welke interventies zijn er?

    Een interventie sluit altijd aan op de verzuimoorzaak. Heeft iemand last van stress dan wordt dat veroorzaakt door iets. Dat kan een medische oorzaak hebben, maar ook gerelateerd worden aan privé omstandigheden (echtscheiding, zorg voor een ziek kind etc) of wellicht door iets op de werkvloer.

  • Wat kost een interventie?

    Dit is afhankelijk van de situatie. Soms betaalt ziektekosten verzekering van de werknemer mee of de WGA verzekeraar van de werkgever.

Meest bezochte pagina's