Sluit menu
Het opnemen van telefoongesprekken

Ter verbetering van onze verzuim dienstverlening nemen we telefoongesprekken op. Onze medewerkers worden, aan de hand van een kwaliteitsformulier, gecoacht op de gevoerde gesprekken. Met als uiteindelijke doel om onze dienstverlening aan u te verbeteren.

Er wordt van tevoren aangegeven of het gesprek wordt opgenomen:

Indien u Verzuim Services belt, krijgt u als eerste een bandje te horen met de mededeling dat het gesprek wordt opgenomen. Neemt Verzuim Services contact op met u, dan vertellen wij over de opname

Toegang tot de opname

De opnamen zijn alleen toegankelijk voor de Verzuim Services medewerker, zijn/haar leidinggevende en/of coach. Tijdens een coaching gesprek worden de inzichten uit de gesprekken gedeeld met onze medewerker. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.

U kunt een transcriptie opvragen van het opgenomen gesprek.

Bewaartermijn

De opgenomen gesprekken worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.
Na maximaal 30 dagen worden de opnamen definitief verwijderd.

Meest gestelde vagen over het opnemen van telefoongesprekken