Sluit menu
Niet hersteld na 104 weken ziekteverzuim 

De Wet verbetering Poortwachter gaat uit van een herstelperiode van 104 weken. In die periode dient de werknemer te werken aan zijn herstel om zo weer aan het werk te gaan. Soms zijn de beperkingen van een werknemer dusdanig dat het niet mogelijk is om binnen de periode van 2 jaar weer (volledige) arbeid te verrichten. Wat heeft dat voor gevolgen?

Poortwachter-stappenplan

Loondoorbetaling vervalt na 104 weken

Na 104 weken ziekteverzuim stopt de verplichting van de werkgever het loon door te betalen. Hiervoor in de plaats kan de werknemer eventueel recht krijgen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

UWV beoordeelt arbeidsongeschiktheid

Op basis van onder andere het re-integratieverslag beoordeelt de verzekeringsarts van UWV de mate van arbeidsongeschiktheid. De mogelijke uitkomsten zijn:

 • 1
  Minder dan 35% arbeidsongeschikt

  Indien UWV beoordeelt dat de werknemer nog voldoende in staat is om in het eigen inkomen te voorzien, dan volgt er geen WIA-uitkering. Voldoende wil zeggen dat de werknemer 65% van zijn oude inkomen kan verdienen. We zeggen dan dat de werknemer 35% arbeidsongeschikt is.

  Werkgever en werknemer dienen in overleg te gaan over de mogelijkheden die er zijn om aan het werk te gaan. Hetzij binnen de eigen organisatie of elders.

 • 2
  Volledig arbeidsongeschikt

  Alleen de werknemer die meer dan 80% arbeidsongeschikt is krijgt recht op een volledige WIA-uitkering van 70-75% van laatste bruto salaris (tot maximum dagloon).

 • 3
  Tussen 35 en 80% arbeidsongeschikt

  Beoordeelt UWV dat de werknemer nog deels arbeid kan verrichten, maar niet meer helemaal dan is er sprake van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Er volgt een uitkering op basis van het arbeidsongeschiktheidspercentage: hoe groter de mate van arbeidsongeschiktheid, hoe hoger de uitkering.

  Werkgever en werknemer zullen in overleg moeten gaan of er passend werk is voor het gedeelte dat de werknemer nog wel arbeid kan verrichten.

Meer hierover staat op de site van UWV.

Werkplek op basis van individuele mogelijkheden

De werknemer die minder dan 80% arbeidsongeschikt is, zal passend werk moeten vinden om inkomen te verdienen. Tijdens het re-integratietraject zijn de mogelijkheden hiervoor bij de eigen organisatie en elders (‘tweede spoor traject” ) onderzocht. Ook na de WIA-beoordeling kan dit verder opgepakt worden.

Meer informatie hierover staat op de site van UWV.

Ontslag

Na 104 weken verzuim kan de werkgever het dienstverband beëindigen. Lukt dit niet met wederzijds goedvinden, dan kan de werkgever een ontslag aanvraag doen bij UWV. Bij de aanvraag van de ontslagvergunning moet de werkgever aantonen dat er binnen de organisatie geen werk is (of binnen 26 weken beschikbaar komt) dat aansluit bij de mogelijkheden van de werknemer.

Meest gestelde vragen over Niet hersteld na 104 weken ziekteverzuim 


 • Mijn arbeidscontract loopt af en ik ben nog niet hersteld, wat nu?

  Dit betekent dat u ziek uit dienst gaat. De loondoorbetalingsverplichting van uw werkgever stopt op de einddatum van uw contract. Mogelijk heeft u recht op een Ziektewet-uitkering. Deze uitkering ontvangt u tot maximaal 104 weken na uw ziekmelding. De periode dat u nog in dienst was bij uw werkgever telt hierin mee. Meer hierover leest u op de website van UWV.

  Naar het UWV
 • Wat gebeurt er na 2 jaar met mijn inkomen?

  104 weken na de ziekmelding stopt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Is de werknemer op dat moment niet hersteld, dan beoordeelt UWV de mate van arbeidsongeschiktheid. Bent u volgens UWV meer dan 35% arbeidsongeschikt, dan heeft u recht op een uitkering vanuit de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

  Naar het UWV
 • Wat is de WIA?

  Na 104 weken ziekteverzuim beoordeelt UWV de mate van arbeidsongeschiktheid. Dit gebeurt op basis van het re-integratieverslag, maar ook naar aanleiding van een consult met een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van UWV. Beoordelen zij dat de werknemer meer dan 35% arbeidsongeschikt is, dan ontstaat er recht op een uitkering op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

  Naar het UWV