Sluit menu

Een werkgever is wettelijk verplicht de werknemer vanaf de ziekmelding gedurende een periode van 104 weken verzuimbegeleiding te bieden. Deze periode van 104 weken is opgedeeld in twee gelijke tijdsperiodes. De eerste 52 weken worden geduid met de term ‘eerste ziektejaar’. In het eerste ziektejaar ligt de focus, indien
indien mogelijk, op werkhervatting in eigen werk. Als dit doel niet wordt behaald dienen re-integratie activiteiten gericht te zijn op werkhervatting in aangepast eigen werk en/of werkhervatting in (aangepast) ander werk.

Gedurende de verzuimbegeleiding dient de Wet verbetering Poortwachter gevolgd te worden. Dit betekent dat in het eerste ziektejaar onder andere de verplichte documenten (Probleemanalyse, Plan van aanpak en de Eerstejaarsevaluatie) worden opgesteld.