Sluit menu

Een werkgever is wettelijk verplicht om de werknemer vanaf de ziekmelding gedurende een periode van 104 weken verzuimbegeleiding te bieden. Deze periode van 104 weken is opgedeeld in twee gelijke tijdsperiodes. De tweede 52 weken worden geduid met de term ‘tweede ziektejaar’. In het eerste ziektejaar ligt de focus nog steeds, indien mogelijk, op werkhervatting binnen de eigen organisatie. Als daar geen zicht maar op is dient de re-integratie uitgebreid te worden met onderzoek naar re-integratiemogelijkheden buiten de werkgever (spoor 2).

Gedurende de verzuimbegeleiding dient de Wet verbetering Poortwachter gevolgd te worden. Dit betekent dat in het tweede ziektejaar de verplichte documenten Actueel oordeel en de Eindevaluatie worden opgesteld. Uiterlijk week 93 van het verzuim volgt de WIA aanvraag door je werknemer.