Sluit menu

Neem contact op met je aanspreekpunt vanuit Robidus Verzuim Services. Dit aanspreekpunt vind je terug op het dashboard in het verzuimdossier van het werkgeversportaal. Robidus verwerkt de herstelmelding. Gezamenlijk bespreken jullie eventuele acties die nog moeten worden ondernomen naar aanleiding van het herstel.