Sluit menu

Het kan voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent. Neem in dat geval direct contact op met uw contactpersoon.

Mocht u het niet eens zijn met de handelswijze en/of gedraging van (een van de) medewerkers, dan kuntĀ  een klacht indienen bij de directie van Verzuim Services.