Sluit menu

De loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever stopt na 104 weken. Daarna krijgt de werknemer die nog niet hersteld is, wellicht recht op een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid (de zogenaamde WIA, Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).