Sluit menu

Na de ziekmelding neemt de arbodienst contact op met de werknemer. Tijdens een beoordelingsgesprek wordt een inschatting gemaakt van de duur en complexiteit van het verzuim. Waar mogelijk worden werkhervattingsafspraken gemaakt, zoals bijvoorbeeld een verwachte hersteldatum. Deze afspraken ontvangt de werkgever in een terugkoppeling.