Sluit menu

De werknemer meldt zich ziek bij zijn/haar leidinggevende. In het verzuimbeleid van uw organisatie staat meer informatie hierover.

De werkgever geeft de ziekmelding door aan Verzuim Services en/of de arbodienst Obra.