Sluit menu

Bedrijfsartsen kunnen bepaalde taken delegeren naar anderen. Dit betekent dat zij de taak door een ander laten uitvoeren. Deze persoon wordt de ‘taalgedelegeerde’ genoemd en kan iemand zijn die geen arts is. Het delegeren van taken is aan een aantal voorwaarden gebonden en er gelden duidelijke kaders. De bedrijfsarts is altijd eindverantwoordelijk en houdt daarom toezicht op de uitvoering van de taakgedelegeerde.