Sluit menu

Omdat de taakgedelegeerde ook met u over uw medische situatie mag praten, hoeft u niet te wachten op een afspraak met de bedrijfsarts om uw re-integratie vorm te geven. Zo kunnen we eerder de oorzaken van uw verzuim bespreken en waar mogelijk aanpakken.