Sluit menu

104 weken na de ziekmelding stopt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Is de werknemer op dat moment niet hersteld, dan beoordeelt UWV de mate van arbeidsongeschiktheid. Bent u volgens UWV meer dan 35% arbeidsongeschikt, dan heeft u recht op een uitkering vanuit de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).