Sluit menu

De wettelijke verplichting is 70% loondoorbetaling. Maar: in het eerste jaar is de werkgever wettelijk verplicht om minimaal het wettelijk minimumloon op basis van het aantal arbeidsuren te betalen. In het tweede ziektejaar zou het inkomen dan ook lager kunnen zijn dan het minimumloon.