Sluit menu

Met ‘Poortwachter’ wordt de Wet Verbetering Poortwachter bedoeld. Deze wet houdt in dat de werkgever en werknemer zich samen, met behulp van een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts, inspannen om de betreffende zieke werknemer zo snel mogelijk duurzaam weer aan het werk te krijgen.