Sluit menu

De werknemer meldt zich ziek bij zijn/haar leidinggevende. De werkgever geeft de ziekmelding door aan Verzuim Services en/of de arbodienst Obra.

Zo snel mogelijk na een ziekmelding vindt er een gesprek plaats om te inventariseren hoe lang de werknemer verwacht te verzuimen.
Als blijkt dat het verzuim waarschijnlijk langer dan een paar dagen zal duren, wordt er door iemand van de arbodienst contact opgenomen. In een uitgebreid gesprek wordt ingaan op alles wat relevant is omtrent het verzuim. Samen met de werknemer wordt waar mogelijk een concept re-integratie afspraak gemaakt.