Sluit menu

Bent u het niet eens met het plan van aanpak en komt u er niet uit met uw werkgever of casemanager? Dan kunt u een onafhankelijk deskundigenoordeel van uw re-integratie aanvragen bij UWV.

De werknemer meldt zich ziek bij zijn/haar leidinggevende. In het verzuimbeleid van uw organisatie staat meer informatie hierover.

De werkgever geeft de ziekmelding door aan Verzuim Services en/of de arbodienst Obra.

 

Al uw activiteiten dienen gericht te zijn op herstel. Bespreek de vakantieplannen met de arbodienst indien er twijfel is of de vakantie de re-integratie belemmert.

Als een werknemer ziek is, moet diens werkgever zich houden aan het Poortwachter Stappenplan. Hij maakt een plan van aanpak en houdt zich aan de afgesproken termijnen. Alle documenten, waaronder de verplichte documenten zoals het Plan van aanpak, waarin re-integratie afspraken worden vastgelegd vormen het re-integratieverslag.

Vraagt de werknemer na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering aan, maar blijkt dat de werkgever niet voldoende heeft gedaan voor de re-integratie? Dan kan UWV uw werkgever verplichten om uw loon (voor de duur van maximaal 52 weken) langer door te betalen. Lees meer over de loonsanctie.