Sluit menu

Na de ziekmelding neemt de arbodienst contact op met de werknemer. Tijdens een beoordelingsgesprek wordt een inschatting gemaakt van de duur en complexiteit van het verzuim. Waar mogelijk worden werkhervattingsafspraken gemaakt, zoals bijvoorbeeld een verwachte hersteldatum. Deze afspraken ontvangt de werkgever in een terugkoppeling.

Als de re-integratie afspraken niet worden nagekomen door de werknemer kan de werkgever het loon opschorten of zelfs stopzetten.

Een loonsanctie wordt opgelegd door UWV als de werkgever niet of onvoldoende re-integratie inspanningen heeft geleverd. UWV beoordeelt de inspanningen van de werkgever aan de hand van het re-integratieverslag dat na 104 weken ziekteverzuim wordt opgeleverd. De loonsanctie houdt in dat de werkgever een extra periode (van maximaal 52 weken) het loon moet doorbetalen aan de werknemer. De reguliere loondoorbetalingsplicht van 104 weken wordt dus eigenlijk verlengd.

Is de werknemer nog niet hersteld op de einddatum van het arbeidscontract, dan gaat hij of zij ziek uit dienst en heeft misschien recht op een Ziektewet-uitkering. Als uw organisatie eigenrisicodrager is voor de Ziektewet, dan loopt de re-integratiebegeleiding door alsof de werknemer nog in dienst zou zijn. Uw contactpersoon bij Verzuim Services kan u hier meer over vertellen.