Sluit menu

Een deskundigenoordeel kan door zowel de werkgever als de werknemer worden aangevraagd en heeft vooral als doel de re-integratie weer op gang te brengen na een verschil in inzicht. Een deskundigenoordeel wordt aangevraagd bij het UWV. De aanvrager betaalt kosten voor een deskundigenoordeel.

UWV geeft een oordeel over de vraagstelling in het deskundigenoordeel. Het oordeel is niet leidend maar kan (financiƫle) gevolgen hebben als er geen adequate opvolging wordt gegeven aan het oordeel.
Een second opinion kan alleen worden aangevraagd door de werknemer. Bij een second opinion beoordeelt een andere bedrijfsarts het advies van zijn collega bedrijfsarts.

Na 42 weken wordt UWV op de hoogte gebracht van de ziekmelding. Dit gebeurt door middel van de zogenaamde 42e-weeksmelding. Is de werknemer na 104 weken niet hersteld dan volgt de WIA-aanvraag bij UWV.