Sluit menu

Uit de Wet Verbetering Poortwachter (kortweg: Poortwachter) vloeien een aantal, vooral tijdsafhankelijke, verplichtingen waar werkgevers en werknemers aan moeten voldoen bij verzuim.

De bedrijfsarts geeft aan wanneer en onder welke voorwaarden de werknemer kan starten met de re-integratie. Voorbeelden van voorwaarden zijn het aantal uren en de fysieke en/of mentale belasting die iemand aankan.

Spoor 1 re-integratie zijn alle activiteiten gericht op werkhervatting binnen de eigen organisatie. Als er geen zicht (meer) is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie moet er een adequaat re-integratietraject in spoor 2 worden gestart. Dit betekent dat de re-integratie activiteiten gericht zijn op werkhervatting bij een andere werkgever. Een spoor 2 traject dient uiterlijk binnen 6 weken na de Eerstejaarsevaluatie gestart te worden.

Bent u 1 jaar ziek? Dan bespreken de betrokken partijen hoe het in het afgelopen jaar is gegaan. En of de werknemer op de goede weg is om weer aan het werk te komen. Dit heet de Eerstejaarsevaluatie. Het kan ook zijn dat het oorspronkelijk werkhervattingsplan (“Plan van Aanpak”) aangepast moet worden. Leg deze nieuwe afspraken ook vast.

Een interventie sluit altijd aan op de verzuimoorzaak. Heeft iemand last van stress dan wordt dat veroorzaakt door iets. Dat kan een medische oorzaak hebben, maar ook gerelateerd worden aan privé omstandigheden (echtscheiding, zorg voor een ziek kind etc) of wellicht door iets op de werkvloer.

Dit is afhankelijk van de situatie. Soms betaalt ziektekosten verzekering van de werknemer mee of de WGA verzekeraar van de werkgever. Vaak betaalt de werkgever de interventie indien deze in het kader van de re-integratie wordt geadviseerd.

Nee, alleen de arbodienst heeft inzage in het medisch dossier van de werknemer.

Bij de uitvoering van de dienstverlening doen wij er alles aan om de privacy te beschermen.

Hoe we dat doen staat uitgebreid beschreven in onze privacy verklaring.