Sluit menu

Dit betekent dat de werknemer ziek uit dienst gaat. De loondoorbetalingsverplichting van de werkgever stopt op de einddatum van het arbeidscontract.

Mogelijk heeft de werknemer recht op een Ziektewet-uitkering. Deze uitkering wordt tot maximaal 104 weken na de ziekmelding uitbetaald. De periode dat de werknemer nog in dienst was bij de werkgever telt hierin mee. Meer hierover leest u op de website van UWV.

Na 104 weken ziekteverzuim beoordeelt UWV de mate van arbeidsongeschiktheid. Dit gebeurt op basis van het re-integratieverslag, maar ook naar aanleiding van een consult met een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van UWV. Beoordelen zij dat de werknemer meer dan 35% arbeidsongeschikt is, dan ontstaat er recht op een uitkering op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).