Sluit menu

104 weken na de ziekmelding stopt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Is de werknemer op dat moment niet hersteld, dan beoordeelt UWV de mate van arbeidsongeschiktheid. Bent u volgens UWV meer dan 35% arbeidsongeschikt, dan heeft u recht op een uitkering vanuit de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

De reguliere loondoorbetalingen blijven van kracht gedurende de ziekteperiode. Dus ook een eventuele betaling van vakantiegeld zal op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.