Sluit menu

Omdat de taakgedelegeerde ook met u over uw medische situatie mag praten, hoeft u niet te wachten op een afspraak met de bedrijfsarts om uw re-integratie vorm te geven. Zo kunnen we eerder de oorzaken van uw verzuim bespreken en waar mogelijk aanpakken.

Medische gegevens vallen onder het beroepsgeheim van de medewerkers van de arbodienst. De arbodienst-medewerker die onder taakdelegatie van de bedrijfsarts werkt, mag uw medische situatie wel bespreken met de bedrijfsarts, maar nooit met anderen.

Bedrijfsartsen kunnen bepaalde taken delegeren naar anderen. Dit betekent dat zij de taak door een ander laten uitvoeren. Deze persoon wordt de ‘taalgedelegeerde’ genoemd en kan iemand zijn die geen arts is. Het delegeren van taken is aan een aantal voorwaarden gebonden en er gelden duidelijke kaders. De bedrijfsarts is altijd eindverantwoordelijk en houdt daarom toezicht op de uitvoering van de taakgedelegeerde.

U mag iemand meenemen naar de afspraken met de bedrijfsarts. Het gesprek wordt dan wel met u gevoerd en niet met degene die u meeneemt.

U mag niet iemand anders sturen die namens u aanwezig is.

Verzuim Services werkt in principe samen met de onafhankelijke arbodienst Obra.