Sluit menu

Het eerste contact met je werknemer hangt af van de afgenomen dienstverlening. Doorgaans wordt er binnen 5 werkdagen contact opgenomen met je werknemer.

Volgende contactmomenten zijn afhankelijk van de aard van het verzuim en de afspraken die met je werknemer zijn gemaakt ten aanzien van verwachte volledige werkhervatting.