Sluit menu

Als je werknemer niet belastbaar is, is het belangrijk het contact te onderhouden zodat de drempel naar re-inteactiviteiten en werkhervatting zo laag mogelijk is wanneer de belastbaarheid dit toelaat.

Indien je werknemer belastbaar is, is het belangrijk de werknemer zo goed mogelijk te begeleiden in de re-integratieactiviteiten die op basis van het advies van de bedrijfsarts zijn afgesproken. Wees benaderbaar en bereikbaar voor je werknemer en laat deze meedenken in zijn re-integratieproces. Bespreek eventuele moeilijkheden met je casemanager.