Sluit menu

Als leidinggevende of caremanager vertegenwoordig je de werkgever in de re-integratiebegeleiding van je werknemer. Conform het advies van de arbodienst dien je als werkgever te doen wat er redelijkerwijs mogelijk is om de re-integratie voor de werknemer mogelijk te maken. Zoals bijvoorbeeld het aanpassen van een werkplek. De casemanager kan ondersteunen om het advies van de arbodienst en de mogelijkheden voor re-integratie te vertalen naar concrete re-integratie afspraken. Indien gewenst kan dit ook door middel van een driegesprek (leidinggevende of caremanager, werknemer en casemanager). Als je werknemer zelf een voorstel doet voor passende werkzaamheden binnen de organisatie, ben je als werkgever verplicht om daar positief op te reageren en hierover samen afspraken te maken.
Als er geen zicht (meer) bestaat op structurele werkhervatting binnen de eigen werkgever, dienen de re-integratiekansen van je werknemer vergroot te worden door te zoeken naar re-integratieactiviteiten buiten de eigen organisatie (spoor 2).