Sluit menu

Als je werknemer niet belastbaar is, is het belangrijk contact te houden zodat de drempel naar re-inteactiviteiten en werkhervatting zo laag mogelijk is wanneer de belastbaarheid dit toelaat.