Sluit menu

Na 42 weken wordt UWV op de hoogte gebracht van de ziekmelding. Dit gebeurt door middel van de zogenaamde 42e-weeksmelding. Is de werknemer na 104 weken niet hersteld dan volgt de WIA-aanvraag bij UWV.