Sluit menu

Na 104 weken ziekteverzuim beoordeelt UWV de mate van arbeidsongeschiktheid. Dit gebeurt op basis van het re-integratieverslag, maar ook naar aanleiding van een consult met een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van UWV. Beoordelen zij dat de werknemer meer dan 35% arbeidsongeschikt is, dan ontstaat er recht op een uitkering op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).