Sluit menu

Als een werknemer ziek is, moet diens werkgever zich houden aan het Poortwachter Stappenplan. Hij maakt een plan van aanpak en houdt zich aan de afgesproken termijnen. Alle documenten, waaronder de verplichte documenten zoals het Plan van aanpak, waarin re-integratie afspraken worden vastgelegd vormen het re-integratieverslag.

Vraagt de werknemer na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering aan, maar blijkt dat de werkgever niet voldoende heeft gedaan voor de re-integratie? Dan kan UWV uw werkgever verplichten om uw loon (voor de duur van maximaal 52 weken) langer door te betalen. Lees meer over de loonsanctie.