Sluit menu

Spoor 1 re-integratie zijn alle activiteiten gericht op werkhervatting binnen de eigen organisatie. Als er geen zicht (meer) is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie moet er een adequaat re-integratietraject in spoor 2 worden gestart. Dit betekent dat de re-integratie activiteiten gericht zijn op werkhervatting bij een andere werkgever. Een spoor 2 traject dient uiterlijk binnen 6 weken na de Eerstejaarsevaluatie gestart te worden.