Sluit menu

Uit de Wet Verbetering Poortwachter (kortweg: Poortwachter) vloeien een aantal, vooral tijdsafhankelijke, verplichtingen waar werkgevers en werknemers aan moeten voldoen bij verzuim.