Sluit menu

De eerste 2 jaar is de werkgever verplicht om minimaal 70% van het brutoloon door te betalen. In sommige cao’s of bedrijfseigen regelingen wordt er meer dan 70% uitbetaald. Dit geldt meestal voor een beperkte periode. Dat werkt vaak zo: 100% doorbetaling in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar.