Sluit menu

Medische gegevens vallen onder het beroepsgeheim van de medewerkers van de arbodienst. De arbodienst-medewerker die onder taakdelegatie van de bedrijfsarts werkt, mag uw medische situatie wel bespreken met de bedrijfsarts, maar nooit met anderen.