Sluit menu

Volgens de wet heeft iedere werknemer gedurende 104 weken recht op loondoorbetaling tijdens ziekte. Als meerdere ziekteperioden elkaar opvolgen, met een onderbreking van minder dan 4 weken, worden deze perioden bij elkaar opgeteld.  

Maar: is een werknemer 4 weken of langer volledig hersteld, dan komt bij een nieuwe ziekmelding de teller weer op nul te staan.